در نبودن هرگونه مارکر بیولوژیک برای تشخیص بیماری  روده تحریک پذیر ، تلاش هایی برای استاندارد کردن معیارهای تشخیصی بیماری درمان ibs  طبق شکایات بالینی صورت گرفته است. این تلاش برای اولین بار در سال ۱۹۷۰ توسط Manning صورت گرفت . این شکایات شامل دفع موکوس و احساس دفع ناکافی ، رفع درد شکمی بعد از اجابت مزاج ، مدفوع شل و مکرر با شروع درد شکمی می شدند . در گزارش بعدی طبق استفاده از این شکایات در ۳۶۱ بیمار سر پایی بود که در نهایتاً ۸۱ نفر از آنها بیماری سندرم روده تحریک پذیر  و ۱۰۱ نفر از آنها مبتلا به بیماری ارگانیک دستگاه گوارش بودند.

۱۴۵ نفر نیز در گروه کنترل قرار گرفتند  . از این مطالعات نتیجه میگریم ، بررسی حساسیت و اختصاصی بودن کرایتریاهای تشخیصی Manning برای افتراق روده تحریک پذیر از افراد نرمال بود که بترتیب ۴۲% و ۸۵% بدست آمد.

 

طبق مطالعات بالا ، قابلیت پیش بینی کرایتریاهای تشخیصی Manning در سن های بالا و نیز در مردان کم بوده است و در مطالعات بعدی نیز این مطالب را تأیید کردند  هر چند مطالعات متناقضی هم در این مورد منتشر شد . در مطالعه دیگری ، کراتیریاهای تشخیصی Manning در مورد تشخیص بیماری روده تحریک پذیر بر اساس جنسیت در هردو زیرگروه مرد و زن ، کاربردی نداشت.

تلاش دیگری که برای استاندارد کردن معیارهای تشخیصی درمان آی بی اس انجام شد در سال ۱۹۹۲ بود که به نام معیارهای تشخیصی Rome معروف شد و سپس در سال ۱۹۹۹ و بعد از آن در سال ۲۰۰۵ ، مورد تجدید نظر قرار گرفت(جدول شماره ۱) . در معیارهای تشخیصی Rome ، سندرم روده تحریک پذیر  به عنوان یک بیماری عملکردی یا اختلال روده ای مطرح گردید که با درد شکمی همراه با اختلالات دفع مشخص می شد . شکایات حمایت کننده (که البته جزو معیارهای تشخیصی Rome III نیستند ) عبارتند از :

شکل غیر طبیعی مدفوع (آبکی ، توده ای ، خشک یا شل ) ، دفع موکوس و وجود نفخ ، دفعات غیر طبیعی اجابت مزاج (کمتر از ۳ بار در هفته یا بیشتر از ۳ بار در روز ) ، زور زدن در هنگام دفع ، احساس فوریت در دفع ، احساس دفع ناکافی.