بیماری روده تحریک پذیر را می توان یکی از بیماری های شایع گوارشی نام برد که بخش قابل توجهی از جامعه را درگیر خود کرده است و در جامعه شایع شده است. این بیماری همراه با درد مزمن شکمی و تغییرات در اجابت مزاج همراه خواهد بود. این بیماری در زنان شایع تر از مردان است و از ماهیتی مزمن برخوردار است .در این بیماری از نظر ارگانیک نوشته ی خاصی وجود ندارد اما دردهایی مزمن مانند اسهال،درد شکمی، یبوست یا نفخ موجود در این بیماری، کیفیت زندگی افرادی که به این بیماری مبتلا شده اند را تحت تأثیر قرار داده است به ...