• دارو دمپریدون یک نوع پودر ملین پنتوپرازول تا زمانی که استفاده میکنم تا پنجاه درصدی خوبم اما استفاده نکنم دوباره مریضیم برمیگرده لعنت به این مریضی خستم کرده

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • اوضاع خراب

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • مترونیدازول

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • دایمیتیکون، کلیدینیوم سی و....

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • با مصرف کلاسید و کولپرمین یه نقطه عطف در بیماریم رسیدم و خیلی بهتر شدم.

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • داروهای مترونیدازول و مورین و آلمینیوم ام جی اس و کلیدینیوم سی و سفکسیم و آنتی هموروئید و چند نمونه ملین و نورتریپتیلین و سرترالین و ونلافاکسین و ....

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • توی تهران پیش دکتر متخصص رفتم و یک ماهی داروهای شیمیایی مصرف کردم. الان یادم نیست اسم اون دارو ها چی بود ولی واقعا برای من تاثیر نداشت.

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • داروی اعصاب

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 2 از 4 صفحه