• اوایل شروع حدود 3 ماه دارو مصرف کردم ولی اتفاق خاصی نیفتاد منم نا امید شدم و دیگه ادامه ندادم گفتم هرطور میخاد بشه بشه

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • دارو های شیمیایی مصرف کردم اولش به نظرم خوب بودن و تاثیر داشتن ولی بعد یه مدت دیدم ک همون آش و همون کاسه شده حالم ...میدونستم ک با مصرف این قرص ها ممکنه شکمم کمتر صدا بده ولی صد در صد به یه جای دیگم آسیب میرسه برای همین استفاده از داروهای شیمیایی رو متوقف کردم

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • مبوورین

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه خاصی ندارم

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • دی گس

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • یدکینوال.لوپرامید.دیفنوکسیلات.کولوفک.و...

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه قابل توجهی ندارم به مقدار کم به ندرت مسکن

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • قرص کلوفک

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 3 از 4 صفحه