• پیش سه یا ۴ دکتر متخصص رفتم همشون گفتن ازمایش هایی که انجام دادم چیزی را نشون نمیدن مشکلی نداری واز این قرص هایی نعنایی تجویز کردن که اسمشون یادم نیست ولی همه دکترا همین را برای ibs تجویز میکنند.باید که هیچ تاثیری در بهبود من نداشت.

    من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
  • اعتقادی به داروی شیمیایی ندارم

    من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
  • اصلا مصرف نکردم

    من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 4 از 4 صفحه