• دارو های ضد افسردگی -فعلا 1.5 ماه

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • مترونیدازول

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • زلفت عالیه

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • بیسموت.مترونیدازول.گاسترولیت.کلیدینیوم سی.رانیتیدین

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تازمانی که پودر مخصوص آزمایش مصرف میشد معده روان بود

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • کلوفک وکول پرمین

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • توی تهران پیش دکتر متخصص رفتم و یک ماهی داروهای شیمیایی مصرف کردم. الان یادم نیست اسم اون دارو ها چی بود ولی واقعا برای من تاثیر نداشت.

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • داروی اعصاب

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 4 از 9 صفحه