• نعنا

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • دارو گیاهی و عرقیجات استفاده کردم اما خوب نشدم

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • حدود یه ماه از بعضی از داروهای گیاهی مثل چای کوهی .بادر نجوبیه.زنجبیل و...استفاده کردم اثر انچنانی نداشت.

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • از داروهایی ک حکیم ضیایی گفتن دارم استفاده میکنمة

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • داشتم اما زمان بر بود

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • دمنوش های بهار نارنج ،چای کوهی،بادرنجبویه ،گل راعی و روغن بادام

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • استفاده کرم محصولات زرد بند گل دارو باریج اسانس ولی موقطی

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 3 از 4 صفحه