• بابونه و عرق نعنا استفاده میکردم

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • از دمنوش های گیاهی مثل پونه.سنبل طیب .اسطوخدوس استفاده کردم توی دمنوشام از هل دارچین زنجبیل استفاده کردم. و شربت کامبوجا

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • عرق نعنا بارهنگ

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • شبا با جویدن مقدار کمی زنجبیل تازه و بلع عصاره آن، نفخم تا حد زیادی از بین میره.

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • سیاه دانه زنجبیل و عسل

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • داروهای حکیم ضیایی رو در حال مصرفم حدود 20 درصد بهترم

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • استفاده ازچای به لیمو

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • دمنوش های بهار نارنج ،چای کوهی،بادرنجبویه ،گل راعی و روغن بادام

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 4 از 7 صفحه