• دمنوش تخم هویج..
  پودر سنجد... سیب...
  کندر....

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • بابونه و عرق نعنا استفاده میکردم

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • داروهای حکیم ضیایی رو در حال مصرفم حدود 20 درصد بهترم

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • از سیاهدانه بعد از غذا استفاده میکردم زیاد تاثیر نداشت ولی گلپر خوبه نفخ شکمو کم میکنه

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • عرق نعنا ودم کرده اویشن و گاسترولیت

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • سیاه دانه زنجبیل و عسل

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • شبا با جویدن مقدار کمی زنجبیل تازه و بلع عصاره آن، نفخم تا حد زیادی از بین میره.

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • عرق نعنا بارهنگ

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 5 از 9 صفحه