• ورزش باعث ایجاد شادبی و افزایش روحیه و همین به نوبه ی خود باعث کاهش استرس و افزایش بهبودی میشه

  من با استفاده از این روش 60 درصد به سلامتی رسیدم.
 • پیاده روی فوتسال

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • یوگا برایم خیلی مفید بود.

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • خوبه باعث کاهش استرس میشه

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • بیماری من من از نوعه اسهال هستش. یکی از دوستان گفت این بخاطر استرس زیاده که قبلا بهم وارد شده.
  من تصمیم گرفتم ورزش صبگاهی داشته باشم.
  خداروشکر دو ماه دارم ادامه میدم و احساس میکنم حدود 50 درصد روم تاثیر گذاشته.

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • پیاده روی بدن سازی. و کوه نوردی کار کردم خوب بوده

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • پیاده روی آرام و شنا

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • يكسال شروع كردم

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 2 از 6 صفحه