• احساس میکنم ورزش باید تاثیر خوبی داشته باشه مخصوصا یبوست

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ورزش های کگل و طناب زدن و دوییدن خیلی تاثیر داره.

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • پیاده روی

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ابزر ررززط

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • خوب

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • پیاده روی کردن از نکردن بهتره

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ورزش زمانی که بکنم یه بیست درصدی بهترم

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • به صورت مداوم ورزش نمیکنم.ولی زمانی گه از صبح تحرک دارم نسبت به زمانی که‌کلا تو خونه هستم خیلی بهترم.

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 2 از 4 صفحه