• با ورزش کردن بهترمیشم

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • پیاده روی فوتسال

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ورزش هم انجام میدم ورزش رزمیذو پر جنب و جوش....تاثیرش خوبه گردش خون میبره بالا و باعث میشه معده و روده ام بهتر کار کنه اما نشت بی اختیار گاز برطرف نشد

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • پیاده روی

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • پیاده روی آرام و شنا

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • یکم خوبه

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • پیاده روی بدن سازی. و کوه نوردی کار کردم خوب بوده

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • توی دوره درمانم ورزش هم کردم روزی ۱ ساعت

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 3 از 10 صفحه