• پیاده روی

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • بعد هر وعده غذایی حدود ۱۰دقیقه ورزش میکنم ویکم حالم بهتر میشه

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • وقتی ورزش میکنم ال جی میشم .مثل فوتبال

  ولی تو رادیو شنیدم که میگفت نوعی ورزش هست که واسه درمان ای بی اس خیلی خوبه

  تو رادیو میگفت تنها راه درمان ای بی اس اون ورزش هست .

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه نکرده

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • داشتم ولی تاثیر نداشته

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • خیلی اهل ورزش نیستم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تو خونه ورزش می کنم حرکات تمرینی

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 3 از 4 صفحه