• ورزش برایتونیک

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ورزش های کگل و طناب زدن و دوییدن خیلی تاثیر داره.

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • یه مدت ورزش دو رو به طور جدی انجام میدادم که میتونم بگم کمی توی بهبودی تاثیر داشت ولی فقط کمی

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ورزش کردن بنظرم تو دفع کامل کمک میکنه ولی من حوصلشو ندارم بدنم خیلی ضعیف شده

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • فوتبال وپیاده روی

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • پیاده روی کردن از نکردن بهتره

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • پیاده روی و کوهنوردی

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ورزش زمانی که بکنم یه بیست درصدی بهترم

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 4 از 9 صفحه