• اوضاع خراب

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • للثدسو

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تا حالا تجربه طب سوزنی نداشتم. ولی اگه ببینم دوستان تجربش رو دارن منم دوست دارم که امتحان کنم.
  من منتظرم که دوستان تجربیات خودشون رو کامل کنند.

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • خیر

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • خیر

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 1 از 3 صفحه