• امتحان نکردم

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ولبل

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نداشته ام +صفر درصد

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • خیر

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • خیر

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نشدم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تا حالا تجربه طب سوزنی نداشتم. ولی اگه ببینم دوستان تجربش رو دارن منم دوست دارم که امتحان کنم.
  من منتظرم که دوستان تجربیات خودشون رو کامل کنند.

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • استفاده نکردم ولی یادم هست دکتر متخصص بهم گفت اگه خوب نشدی تب سوزنی رو هم امتحان کن.

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 1 از 3 صفحه