• تجربه ای ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه نکرده

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • استفاده نکردم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • طب سوزنی انجام دادم ۱۰سال پیش ولی چون اون زمان استرس شدیدی برا مشکلات تو زندگیم داشتم اصلا تاثیر نکرد.

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه نکردم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نکردم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 2 از 3 صفحه