• نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه نکردم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تا حالا تجربه طب سوزنی نداشتم. ولی اگه ببینم دوستان تجربش رو دارن منم دوست دارم که امتحان کنم.
  من منتظرم که دوستان تجربیات خودشون رو کامل کنند.

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه نکردم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نچ

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه شو ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 2 از 5 صفحه