• لللل

  من با استفاده از این روش 90 درصد به سلامتی رسیدم.
 • روش خاص خودم را دارم وانهم اینکه اب رابا فشارشلنگ وارد میکنم وهمان باعث روندگی وسرعت تخلیه میشود

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • چی هست نمیدونم

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • وقتی تنقیه انجام بدم تا یه مدت بعدش اصلا بیماری سراغم نمیاد ولی باز دوباره بیماری شروع میشه و...

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تنقیه رو امتحان کردم برای مدت کوتاه خیلی خوب و تاثیر گذاره ولی به نظر من درمان اصلی نیست.

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه کرده به علت ترس از دفع در حالیکه بیرون روی داشت برایش انجام میدادم

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • خیلی محدود

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • در موارد لزوم تنقیه میکنم به طور متوسط روزی دو بار با رعایت همه ی این موارد ۸۰درصد خوب شدم

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 1 از 6 صفحه