• وقتی تنقیه انجام بدم تا یه مدت بعدش اصلا بیماری سراغم نمیاد ولی باز دوباره بیماری شروع میشه و...

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه کرده به علت ترس از دفع در حالیکه بیرون روی داشت برایش انجام میدادم

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • خیلی محدود

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • اوضاع خراب

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تنقیه رو امتحان کردم برای مدت کوتاه خیلی خوب و تاثیر گذاره ولی به نظر من درمان اصلی نیست.

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • دسرقرس سدسر

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ندارم

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • خیر

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 1 از 3 صفحه