• بهترجواب داده

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • در موارد لزوم تنقیه میکنم به طور متوسط روزی دو بار با رعایت همه ی این موارد ۸۰درصد خوب شدم

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • خیر

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • خیر

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • چون مشکل یبوست ندارم به خاطر همین استفاده ای نکردم ازش

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تو این ۶ سال از تنقیه با اب گرم استفاده کردم که واقعا میگم تجربش نکنید علت بیمارمم اصلا همینه بدون تنقیه نمیتونستم دفع داشته باشم که همین تنقیه بیش از حد به رودم اسیب میزد

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تا حالا انجام ندادم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 2 از 7 صفحه