• ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تا حالا انجام ندادم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تنبیه نکردم و اصلا نمیدونم چیه

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه ای ندشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجریه نداشته ام

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • اصلا نمیدونم چیه

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 3 از 4 صفحه