• طب سنتی

  من با استفاده از این روش 90 درصد به سلامتی رسیدم.
 • استفاده از تنظیم تنفس در مواقع استرس

  من با استفاده از این روش 60 درصد به سلامتی رسیدم.
 • دسدسرس

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • با ترک خودارضایی اثرات این بیماری خیلی کم می شود

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • اوضاع خراب

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه خاصی که امتحان کردم این بوده که در مواقعی خودم رو به بیخیالی میزدم و حالم بهتر میشد ولی خب دنبال یک درمان کامل میگردم.

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ندارم

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • الان میخوام اطلاعاتی راجع به خامگیاهخواری کسب کنم که ایا این بیماری درمان داره با این روش خام گیاهخواری یا نه

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 1 از 2 صفحه