• مدت ۱۵ سال درگیر هستم نفخ و قارقور شکم

  • بیماری ای بی اس

  • از کنکور شروع شد

  • Sfgddtgdscvnjjnnbfddcvvbhdddx

  • یه شب یهویی با نفخ زیاد شروع شد

  • مدتی هستش که شامل علایم مثل نفخ شکم درد دراطراف شکم.عدم تخلیه.صدای شکم واسترس هم زیاد داشتم و ازلحاظ روحی خراب

  • استرس که فک میکنم از قبل کنکور همه چی شروع شد

  • حدود دو ساله از ibs رنج میبرم

صفحه 1 از 15 صفحه