نام کاربری: alihlawyer
بازدید 56
نوع بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • ال جی
علائم بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • عدم تخلیه
 • صدای شکم
 • نفخ
 • درد دل
 • تهوع
 • استرس
 • کم اشتهایی
 • پر اشتهایی
توضیحات کلی درباره بیماری من و داستان زندگی:

اا

تجربه مصرف دارو های شیمیایی

اکود

من با استفاده از این روش 10% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه مصرف دارو های سنتی

ال

من با استفاده از این روش 40% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه رژیم غذایی

االل

من با استفاده از این روش 20% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه ورزش کردن

ااا

من با استفاده از این روش 20% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه طب سوزنی

ولبل

من با استفاده از این روش 20% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از تنقیه

لللل

من با استفاده از این روش 90% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از روش های خاص

لدب

من با استفاده از این روش 40% درصد به سلامتی رسیدم.
ibs30.ir/user/Alihlawyer