نام کاربری: hosseineda
بازدید 18
نوع بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • ال جی
علائم بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • عدم تخلیه
 • صدای شکم
 • نفخ
 • درد دل
 • تهوع
 • استرس
 • کم اشتهایی
 • پر اشتهایی
توضیحات کلی درباره بیماری من و داستان زندگی:

شرایط سختی دارم

تجربه مصرف دارو های شیمیایی

دی گس

من با استفاده از این روش 10% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه مصرف دارو های سنتی

نداشتم

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه رژیم غذایی

نداشتم

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه ورزش کردن

نداشتم

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه طب سوزنی

نداشتم

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از تنقیه

نداشتم

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از روش های خاص

نداشتم

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
ibs30.ir/user/Hosseineda