نام کاربری: farzin
بازدید 61
نوع بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • ال جی
علائم بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • عدم تخلیه
 • صدای شکم
 • نفخ
 • درد دل
 • تهوع
 • استرس
 • کم اشتهایی
 • پر اشتهایی
توضیحات کلی درباره بیماری من و داستان زندگی:

بیماری از نوجوانی آغاز شده. در مواقعی که تخلیه ندارم یا کامل نیست، موجب اذیت میشه. بیشتر این حالت برای صبح هاست.

علت بیماری من:

شاید غذاهای سرد و بودن در محیط سرد.

تجربه مصرف دارو های شیمیایی

ندارم

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه مصرف دارو های سنتی

دارم

من با استفاده از این روش 10% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه رژیم غذایی

داشتم

من با استفاده از این روش 60% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه ورزش کردن

دارم

من با استفاده از این روش 60% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه طب سوزنی

ندارم

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از تنقیه

ندارم

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از روش های خاص

ندارم

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
ibs30.ir/user/farzin