نام کاربری: faty
بازدید 121
نوع بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • ال جی
علائم بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • عدم تخلیه
 • صدای شکم
 • نفخ
 • درد دل
 • تهوع
 • استرس
 • کم اشتهایی
 • پر اشتهایی
توضیحات کلی درباره بیماری من و داستان زندگی:

من یه ماهه ای بی اس گرفتم .اوایل اسهال شدید بودم الان حالت تهوعم

علت بیماری من:

عمل اپاندیس

تجربه مصرف دارو های شیمیایی

نورتلیپلین 20.دوستان من یه چیزی تازه فهمیدم برای درمان .اولا حتما از نظر افتادگی ناف بررسی بشید پیش یه ناف گیر وارد برید .چون علایم ای بی اس ایجاد میکنه .من خودم اسهال بودم و همیشه مخاط دفع میکردم با این ناف گیری خیلی خوب شدم ِ مشکل معدم و حالت تهوعم ناشی از صفرا بود که اونم داره حل میشه .ضمنا با همیوپاتی خیلیا خوب شدن پیش دکتر تهرانی تو کرج برید ای بی اس تونو خوب میکنه .الهی کسی زجر نکشه .ضمنا نورتلیپلین هم دیگه نمی خورم .توصیه های منو حتما حتما جدی بگیرید من پدرم دراومد تا اینارو بفهمم

من با استفاده از این روش 80% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه مصرف دارو های سنتی

نورتلیپلین 20.دوستان من یه چیزی تازه فهمیدم برای درمان .اولا حتما از نظر افتادگی ناف بررسی بشید پیش یه ناف گیر وارد برید .چون علایم ای بی اس ایجاد میکنه .من خودم اسهال بودم و همیشه مخاط دفع میکردم با این ناف گیری خیلی خوب شدم ِ مشکل معدم و حالت تهوعم ناشی از صفرا بود که اونم داره حل میشه .ضمنا با همیوپاتی خیلیا خوب شدن پیش دکتر تهرانی تو کرج برید ای بی اس تونو خوب میکنه .الهی کسی زجر نکشه .ضمنا نورتلیپلین هم دیگه نمی خورم .توصیه های منو حتما حتما جدی بگیرید من پدرم دراومد تا اینارو بفهمم

من با استفاده از این روش 90% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه رژیم غذایی

مرغ برنج سیب زمینی

من با استفاده از این روش 90% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه ورزش کردن

نورتلیپلین 20.دوستان من یه چیزی تازه فهمیدم برای درمان .اولا حتما از نظر افتادگی ناف بررسی بشید پیش یه ناف گیر وارد برید .چون علایم ای بی اس ایجاد میکنه .من خودم اسهال بودم و همیشه مخاط دفع میکردم با این ناف گیری خیلی خوب شدم ِ مشکل معدم و حالت تهوعم ناشی از صفرا بود که اونم داره حل میشه .ضمنا با همیوپاتی خیلیا خوب شدن پیش دکتر تهرانی تو کرج برید ای بی اس تونو خوب میکنه .الهی کسی زجر نکشه .ضمنا نورتلیپلین هم دیگه نمی خورم .توصیه های منو حتما حتما جدی بگیرید من پدرم دراومد تا اینارو بفهمم

من با استفاده از این روش 90% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه طب سوزنی

نورتلیپلین 20.دوستان من یه چیزی تازه فهمیدم برای درمان .اولا حتما از نظر افتادگی ناف بررسی بشید پیش یه ناف گیر وارد برید .چون علایم ای بی اس ایجاد میکنه .من خودم اسهال بودم و همیشه مخاط دفع میکردم با این ناف گیری خیلی خوب شدم ِ مشکل معدم و حالت تهوعم ناشی از صفرا بود که اونم داره حل میشه .ضمنا با همیوپاتی خیلیا خوب شدن پیش دکتر تهرانی تو کرج برید ای بی اس تونو خوب میکنه .الهی کسی زجر نکشه .ضمنا نورتلیپلین هم دیگه نمی خورم .توصیه های منو حتما حتما جدی بگیرید من پدرم دراومد تا اینارو بفهمم

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از تنقیه

ندارم

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از روش های خاص

نورتلیپتلین 20 خوردم یبوست گرفتم .و خیلی خوب شدم .ولی کلا این قرصا ادمو نابود میکنه فعلا نمیخورم

نورتلیپلین 20.دوستان من یه چیزی تازه فهمیدم برای درمان .اولا حتما از نظر افتادگی ناف بررسی بشید پیش یه ناف گیر وارد برید .چون علایم ای بی اس ایجاد میکنه .من خودم اسهال بودم و همیشه مخاط دفع میکردم با این ناف گیری خیلی خوب شدم ِ مشکل معدم و حالت تهوعم ناشی از صفرا بود که اونم داره حل میشه .ضمنا با همیوپاتی خیلیا خوب شدن پیش دکتر تهرانی تو کرج برید ای بی اس تونو خوب میکنه .الهی کسی زجر نکشه .ضمنا نورتلیپلین هم دیگه نمی خورم .توصیه های منو حتما حتما جدی بگیرید من پدرم دراومد تا اینارو بفهمم

من با استفاده از این روش 80% درصد به سلامتی رسیدم.
ibs30.ir/user/faty