نام کاربری: jaber
بازدید 16
نوع بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • ال جی
علائم بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • عدم تخلیه
 • صدای شکم
 • نفخ
 • درد دل
 • تهوع
 • استرس
 • کم اشتهایی
 • پر اشتهایی
توضیحات کلی درباره بیماری من و داستان زندگی:

اوضاع خراب

تجربه مصرف دارو های شیمیایی

اوضاع خراب

من با استفاده از این روش 50% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه مصرف دارو های سنتی

اوضاع خراب

من با استفاده از این روش 50% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه رژیم غذایی

اوضاع خراب

من با استفاده از این روش 40% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه ورزش کردن

اوضاع خراب

من با استفاده از این روش 40% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه طب سوزنی

اوضاع خراب

من با استفاده از این روش 40% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از تنقیه

اوضاع خراب

من با استفاده از این روش 40% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از روش های خاص

اوضاع خراب

من با استفاده از این روش 50% درصد به سلامتی رسیدم.
ibs30.ir/user/jaber