نام کاربری: mehran
بازدید 156
نوع بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • ال جی
علائم بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • عدم تخلیه
 • صدای شکم
 • نفخ
 • درد دل
 • تهوع
 • استرس
 • کم اشتهایی
 • پر اشتهایی
توضیحات کلی درباره بیماری من و داستان زندگی:

اخبار لیل و داخ لیل

علت بیماری من:

داشتم تمام شد

تجربه مصرف دارو های شیمیایی

لتبیتابب

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه مصرف دارو های سنتی

للازرا

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه رژیم غذایی

االزال

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه ورزش کردن

غررردد

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه طب سوزنی

ارررر

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از تنقیه

ااااال

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از روش های خاص

غلبژزرر

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
ibs30.ir/user/mehran