نام کاربری: tooraj
بازدید 149
نوع بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • ال جی
علائم بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • عدم تخلیه
 • صدای شکم
 • نفخ
 • درد دل
 • تهوع
 • استرس
 • کم اشتهایی
 • پر اشتهایی
توضیحات کلی درباره بیماری من و داستان زندگی:

7 ساله ۱ ماه درگیر است

علت بیماری من:

نمی دانم

تجربه مصرف دارو های شیمیایی

امپرازول+ صفر درصد

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه مصرف دارو های سنتی

نداشته ام +صفر درصد

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه رژیم غذایی

امتحان نکرده ام +صفر درصد

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه ورزش کردن

شنا . تاثیری ندارد+ صفر درصد

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه طب سوزنی

نداشته ام +صفر درصد

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از تنقیه

نداشته ام+ صفر درصد

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از روش های خاص

نداشته ام +صفر درصد

من با استفاده از این روش 0% درصد به سلامتی رسیدم.
ibs30.ir/user/tooraj